privacy be nl

PRIVACY POLICY

Circulair over de verwerking van persoonsgegevens

Laatste update: 25 Januari 2023

Gebaseerd op de Data Protection Act van 2001 (CAP 440) van de wetten van Malta (Algemene wet bescherming persoonsgegevens) en, vanaf 25 mei 2018 uitgebreid met EU-verordening nr, 679/2016 (hier te noemen: Algemene verordening gegevensbescherming) vormen tezamen het Privacy Beleid van: AdviceGlobal ltd, met maatschappelijke zetel te St Peter Street,San Gwann,Malta, Fiscale Code en BTW-nr. 23269314 (hierna de Vennootschap of de Data Controller), als gegevensbeheerder, informeert u over de methoden en omstandigheden waarmee de persoonlijke gegevens en informatie zal verwerken
– wordt u aangeboden door een van de volgende sites: www.adviceglobal.com.mt, www.marketadvnetherlands.com, www.dustadvnetherlands.com, www.superstellaribe.com, www.supermarketbe.com, www.adviceuknewsletter.com, www.advicegermany.com, www.advicesendza.com, www.advicemesouthafrica.com, www.ofertasmexicanas.com, www.adviceukglobal.com, www.adviceglobalau.com, www.adviceglobal.nz.com, www.advicemekiwi.com, www.advicemepoland.com, www.adviceglobalpl.com, www.advicesweden.com, www.advicemeindonesia.com, www.adviceconceptoffers.com, www.adviceincredibleoffers.com, www.beautifuloffers.com, www.supermarketoffers.com, www.unbelievableoffers.com, www.advicemeaussie.com, www.aussieadviceoffers.com, www.todaysadviceoffers.com, www.communicationbrasil.com, www.offersbrasil.com, www.advicemebrazil.com, www.adviceexpertaunz.com, www.adviceexpertblnl.com, www.adviceexpertde.com, www.adviceexpertpl.com, www.adviceexpertza.com, www.adviceexpertbr.com, www.adviceexpertse.com, www.adviceexpertuk.com, www.advicenewzealandglobal.com, www.adviceswedenglobal.com, www.advicesouthafricaglobal.com, www.advicebrazilglobal.com, (hierna afzonderlijk, de website), of
– door een derde partij die eerder door u als eigenaar is gemachtigd om uw persoonlijke gegevens te verwerken, toestemming te geven voor communicatie met derden voor promotionele, commerciële en marketingdoeleinden.

Type gegevens dat wordt verwerkt

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door het Bedrijf worden verwerkt zijn: naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, woonadres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres. In het geval dat wij dergelijke persoonlijke gegevens rechtstreeks van u en via de Site verzamelen, slaat het systeem het IP-adres op van het netwerk dat u op het moment van registratie gebruikt om het bewijs van de registratie van uw toestemming te bewaren. Bovendien, in het geval dat uw gegevens een verschillende oorsprong hebben (bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens hebben gekregen van een derde partij), zal het systeem ook het IP-adres opslaan van het netwerk dat u gebruiken toen u uw specifieke toestemming voor de openbaarmaking gaf gegevens van derden, waaronder promotionele, commerciële en marketingdoeleinden.
Op het moment is het registreren van een IP adres van een netwerk of internet service provider zeer belangrijk. De reden voor het registreren van IP adres informatie is belangrijk om autoriteiten die daar toestemming voor hebben of over een volmacht beschikken, onderzoek te laten uitvoeren als dat noodzakelijk wordt geacht. Dergelijke onderzoeken is in het belang van alle partijen, inclusief eindgebruiker. Dergelijke onderzoeken hebben meestal als insteek om te controleren of er geen onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de eindgebruikers persoonlijke data.

Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de Site te gebruiken, verkrijgen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internet communicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde personen, maar die door hun aard door verwerking en associatie met gegevens van derden, gebruikers in staat stellen te worden geïdentificeerd. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in de Uniform Resource Identifier (URI), het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat is gemachtigd als reactie, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succes, fout, enz.) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens, met uitzondering van de gegevens die overeenkomen met het IP-adres van het netwerk dat u hebt gebruikt op het moment van inschrijving waarvoor hetzelfde is opgegeven in paragraaf 1 hierboven, worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om de juiste werking te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd.

Rechtsgrondslag en doel van de verwerking
Promotionele, commerciële en marketingdoeleinden

Voorafgaand aan het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming (behalve in gevallen waarin het Bedrijf legitieme toestemming heeft verkregen uw gegevens van een gegevensbeheerder waaraan u eerder en specifiek toestemming had gegeven voor promotie-, commerciële en marketingdoeleinden, inclusief communicatie aan derden), de verwerking van uw gegevens zullen plaatsvinden om de doelen te bereiken die relevant zijn voor, en te helpen bij het verzenden, altijd uitsluitend van het bedrijf, op periodieke basis van aanbiedingen, kortingen en / of andere commerciële initiatieven van het bedrijf of van onze commerciële partners. Als u geen toestemming geeft voor deze doeleinden, kunt u dergelijke aanbiedingen, kortingen en / of commerciële communicatie niet ontvangen. Het bedrijf zal specificeren dat door het accepteren van de behandeling voor promotionele, commerciële en marketingdoeleinden, uw gegevens niet bekend zullen worden gemaakt aan derde partijen. In feite, zonder uw specifieke toestemming, deelt het bedrijf nooit uw gegevens met de proefpersonen die de diensten van hetzelfde gebruiken om hun commerciële aanbiedingen te verspreiden. Ook, zelfs als u besluit in te stemmen met de verwerking van gegevens voor de doeleinden die in dit punt worden gespecificeerd, heeft u nog steeds het recht om zich geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen de verwerking voor de bovengenoemde doeleinden, waardoor het een eenvoudig verzoek wordt aan het bedrijf, zonder enige formaliteiten, naar de adressen die al onder aan dit document zijn vermeld.

Communiceren met derden voor promotionele, commerciële en marketingdoeleinden

Voordat u uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgt (behalve in het geval waarin het bedrijf uw gegevens op legitieme wijze heeft verkregen van een gegevensbeheerder aan wie u eerder en specifiek toestemming heeft gegeven voor promotie-, commerciële en marketingdoeleinden, inclusief communicatie aan derden), kunnen uw gegevens worden gebruikt door het bedrijf om deze aan derden te communiceren (zoals beter gespecificeerd in het volgende punt genaamd “Gegevensontvangers”) voor het verzenden van commerciële communicatie (marketing) en / of directe verkoop op eigen initiatief en zijn partners, per e-mail, fax, telefoon, sms en andere externe communicatietechnologie – inclusief communicatie via sociale media. De toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor deze gegevens voor specifieke doeleinden is absoluut optioneel en uw weigering tot behandeling heeft op geen enkele manier invloed op de mogelijkheid om berichten te blijven ontvangen voor de andere hierboven beschreven doeleinden. Ook als u besluit in te stemmen met de verwerking van gegevens voor de in dit punt gespecificeerde doeleinden, hebt u nog steeds het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking voor de bovengenoemde doeleinden, waarbij u een eenvoudig verzoek indient bij de Bedrijf, zonder enige formaliteiten, naar de adressen die al zijn aangegeven in de voetnoot bij deze informatie.

Eigenaar, verantwoordelijke personen voor de verwerking
Verantwoordelijke voor verwerking

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de door de gebruikers verstrekte gegevens is de onderneming, zoals gedefinieerd, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore.

Indicaties van de verwerking

De onderwerpen die als personeel van de Onderneming of andere externe onderwerpen met opzet en in overeenstemming met de gegevensverwerkers worden gebruikt, kunnen uw gegevens bekend worden, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van bepaalde verwerkingen die verbonden zijn en die van belang zijn voor de levering van de service en / of aanvullende doeleinden die door u zijn toegestaan.

Verantwoordelijk voor verwerking

De gegevenscontroleurs die door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn aangewezen, informeren wij u dat met betrekking tot de verwerking met betrekking tot de bezorg activiteit door middel van e-mailberichten van communicatie voor promotionele, commerciële en in het algemeen, marketingdoeleinden, de onderneming externe verwerkers verantwoordelijk heeft gesteld voor de volgende onderwerpen:

Mapp Digital Italy Srl, geregistreerd aan de Via Orseolo Pietro 12, Milaan (MI), Italië.- Marketingmanager Servicios de Marketing SLU gevestigd in Madrid, Calle Marqués de Riscal 11 – 2 ° – CIF nr. B-84459791.
FreeMedia Internet S.L. gevestigd in C / Filà Cordòn, 36. Pol. Ind. Cotes Altes, Acoy (03804), Alicante, Spanje.
– 3XR Sp. z.o.o SpA con sede legale in al. Zwyciestwa 96/98 81-451 Gdynia (Poland).
Voor de opslag van een back-up van uw gegevens kan het Bedrijf ook de hosting services gebruiken die worden aangeboden door de volgende entiteit, die voor dit doel is aangewezen als externe gegevenscontroller:
– OVH SAS au capital de 10 174 560 € – RCS Lille Métropole 424 761 419 – Code APE 2620Z N° TVA: FR 22 424 761 – Siège social: 2 Rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Gidinet gevestigd in Via Medeghino, 15 – 20141 Milaan (MI).

– Producten voor de bouw, civiele techniek, onroerend goed en producten/diensten voor woningbeveiliging (u ontvangt bijvoorbeeld promoties van Verisure NL, klik hier voor hun privacylink): bouw, decoratie, woning, design, makelaars en dergelijke.

Behandelingsmodaliteiten

De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd met behulp van handmatige of elektronische middelen, met methoden die strikt verband houden met de hierboven aangegeven doeleinden en, in ieder geval, om de veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. specificeert verder dat de verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd op een manier die het risico van vernietiging of verlies, zelfs per ongeluk, van de gegevens zelf minimaliseert, ongeoorloofde toegang of behandeling niet toegestaan en niet in overeenstemming met het doel van de verzameling. In het bijzonder bij het verwerken van gegevens zullen het bedrijf en de personen die zijn geïdentificeerd als gegevenscontroleurs, passende organisatorische, fysieke en logische maatregelen nemen om de beveiliging en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, met behulp van passende maatregelen om de classificatie, opslag en vertrouwelijkheid van de gegevens (bijv. bij wijze van voorbeeld periodieke controles, opslag in gesloten kasten, brandbeveiligingsapparatuur, elektrische continuïteit, gebruikersidentificatie, antiviruscontrole, periodieke back-ups, enz.). Persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door werknemers, medewerkers en adviseurs van het bedrijf, speciaal aangewezen als personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, voor de uitvoering van specifieke bewerkingen die nodig zijn voor het nastreven van de bovengenoemde doeleinden, onder de directe autoriteit en verantwoordelijkheid van het bedrijf en in in overeenstemming met de instructies die van hetzelfde zullen zijn.

Adressen van de gegevens

De gegevens worden niet bekendgemaakt, uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en uitsluitend voor de hierboven aangegeven doeleinden, voor de categorieën van onderwerpen die actief zijn in de volgende economische / goederencategorieën: diensten en producten met betrekking tot de sector communicatie en technologie en dergelijke.
Financiering en banksector: financiële entiteiten, verzekeringen, investeringen, sociale zekerheid en dergelijke.
Vrije tijd: betaaltelevisie, gesponsord artikel, sport, verzamelobjecten, fotografie, speeltijd, games, vervoer, navigatie, toerisme (hotels, touroperators, reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen, enz.), Lucht- en ruimtevaart, tuinieren, hobby’s, loterijen, wedstrijden, communicatie en amusement, kunst, muziek en dergelijke. Distributie en handel: elektronica, informatietechnologie, beeld en geluid, mode, accessoires, kleding, textiel, bazaars, cosmetica en gezondheid, chemische en farmaceutische hygiënische en biotechnologie, agro-voedsel, supermarkten, dranken, kantoorapparatuur, meubels en dergelijke.
Automobiel: producten en diensten met betrekking tot auto’s, industriële voertuigen, fietsen en motorfietsen, vrachtwagens, mechanica en metallurgie en dergelijke.
Energie en water: producten met betrekking tot elektriciteit, koolwaterstoffen, gas, water en nutsvoorzieningen en dergelijke. Onderwijs, opleiding, onderwijs, universiteiten en dergelijke.
Communicatie en diensten: reclamebureaus, marketing, evenementen, consultancy, reclame, PR, reclamedragers, mediacentra, telecommunicatie, marktonderzoek, mobiele marketingbureaus en dergelijke.
Ecologie en milieu.
Bouw, civiele techniek en vastgoedproducten / diensten: bouw, decoratie, woning, ontwerp, makelaarsbureaus en dergelijke. Beurzen en evenementen en dergelijke. Computerwetenschappen, internet, e-commerce sites, etc.

In het bijzonder, ongeacht deze productlijst, “Nu specificeren wij dat uw gegevens, in het geval van specifieke toestemming voor de verwerking van communicatie en / of overdracht aan derden voor promotionele, commerciële en marketingdoeleinden, zullen worden gecommuniceerd naar derde landen.’’ Partijbedrijven die ze zullen gebruiken volgens de informatie in de door hen verstrekte informatieve rapporten, bijvoorbeeld door middel van communicatie met uw e-mailadres.
Voor de volledigheid informeren wij u dat deze bedrijven in sommige gevallen, in hun hoedanigheid van onafhankelijke gegevenscontroller, er misschien de voorkeur aan geven om rechtstreeks te schrijven om u gedetailleerd te informeren over de manier waarop zij uw gegevens zullen verwerken, welke kansen zij voor u hebben en wat u kunt doen om uw rechten op hen uit te oefenen. Deze onderwerpen, die optreden als onafhankelijke gegevenscontroleurs, zullen na het verzenden van de juiste informatie naar de betrokken partij uw gegevens verwerken om u promotionele, commerciële en marketingcommunicatie te sturen, via e-mail, fax, telefoon, tekstberichten en elke andere communicatie tussen technology diensten. Onverminderd uw recht om zich te allen tijde tegen de verwerking voor dergelijke doeleinden te verzetten, door een eenvoudig verzoek zonder enige formaliteiten aan de betreffende gegevensbeheerder te doen.

Bewaartermijn van gegevens

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen. Mail naar het adres dat aan het einde van deze kennisgeving wordt vermeld. U kunt zich ook afmelden voor onze lijsten door op de betreffende hyperlink te klikken voor de verwijdering onderaan onze e-mails. In deze gevallen worden uw gegevens verwijderd binnen de tijd die nodig is om uw verzoek te voltooien. Zelfs na uw annulering, hoewel wij u niet langer onze commerciële communicatie of communicatie namens derden zullen toesturen, kunnen wij sommige van uw gegevens blijven bewaren om te kunnen bewijzen dat u geldige toestemming hebt verkregen voor alle communicatie die plaatsvond tot uw annuleringsverzoek. Wij zullen deze informatie met niemand delen, behalve zoals toegestaan door de wet. Als u onze communicatie ontvangt op basis van een contractuele relatie met het bedrijf, zullen wij uw informatie alleen verwijderen wanneer deze relatie wordt onderbroken en / of volgens de bepalingen van het contract en de toepasselijke wetgeving. Tenslotte, in het geval dat de e-mail verzendingssystemen problemen ondervinden bij het bezorgen van de berichten aan uw e-mailadres, of in het geval dat zij gedurende lange tijd de inactiviteit van uw account zouden vinden, kan het bedrijf het annuleren uw gegevens na een onbepaalde periode, tussen 6 en 10 jaar.

Gegevens overbrengen naar het buitenland

Het Bedrijf kan gebruik maken van diensten aangeboden door externe bedrijven, die uw gegevens zullen verwerken als beheerders van de behandeling en in overeenstemming met de instructies die door het bedrijf aan hen worden gegeven. Het is mogelijk dat sommige behandelingen die door de managers worden uitgevoerd buiten het grondgebied van de Europese Unie plaatsvinden, zoals in de VS. In deze gevallen gebruikt het bedrijf juridische instrumenten om te zorgen voor een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld door dergelijke tegenpartijen te verzoeken standaard contract bepalingen te ondertekenen).

Recht van toegang

U hebt het recht om van het bedrijf te verkrijgen dat bevestigt dat er voor u persoonsgegevens worden verwerkt en dat u in dit geval toegang krijgt tot persoonlijke gegevens en de volgende informatie: (i) de doeleinden van de verwerking; (ii) de categorieën van persoonsgegevens in kwestie; (iii) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, bijvoorbeeld: indien ontvangers van derde landen of internationale organisaties; (iv) indien mogelijk, de bewaringstermijn van de verstrekte persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om deze periode te bepalen; (v) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Recht op rectificatie, oppositie en annulering

U hebt het recht om de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over uzelf en met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, het recht te verkrijgen om de integratie van onvolledige persoonlijke gegevens te verkrijgen, inclusief door een aanvullende verklaring te verstrekken. U hebt bovendien het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen als er een van de volgende redenen is: (i) persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; (ii) de gegevens onrechtmatig worden verwerkt; (iii) u hebt de toestemming ingetrokken op basis waarvan de Eigenaar het recht heeft uw gegevens te verwerken en er is geen andere wettelijke basis die de Gegevensbeheerder toestaat de gegevens te verwerken; (iv) u was tegen de verwerkingsactiviteit en er is geen legitieme, doorslaggevende reden; (v) persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De vennootschap heeft echter het recht om de uitoefening van de bovengenoemde annuleringsrechten buiten beschouwing te laten indien het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert of voor de uitoefening van een wettelijke verplichting of om zijn recht in rechte te verdedigen. U kunt zich te allen tijde tegen de verwerking verzetten zelfs voor slechts één van de hierboven beschreven doeleinden van de behandeling.

In aanvulling op het bovenstaande, vanaf 25 mei 2018, hebt u op grond van de volledige werking van de GDPR ook de volgende rechten:

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om in een gestructureerd formaat, gemeenschappelijk en leesbaar, uw persoonlijke gegevens te ontvangen die aan het Bedrijf zijn verstrekt en die door ons op basis van toestemming zijn verwerkt, evenals het recht om deze gegevens te verzenden naar een ander door u aangegeven gegevensbeheerder zonder enig obstakel.

Recht om de behandeling te beperken

U hebt het recht om de beperking van de verwerking door het Bedrijf te verkrijgen: (i) gedurende de periode die nodig is om de Gegevensbeheerder de juistheid van dergelijke persoonlijke gegevens over u te laten verifiëren, waarvoor u de nauwkeurigheid hebt betwist; (ii) in geval van onwettige verwerking van uw persoonlijke gegevens; (iii) wanneer u uw gegevens moet verwerken voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van een recht in de rechtbank; (iv) voor de periode die nodig is voor de verificatie van de mogelijke prevalentie van de legitieme redenen van de Eigenaar met betrekking tot uw verzoek om verzet tegen de behandeling. U kunt de hierboven genoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met het bedrijf via de contactgegevens in de volgende alinea. Vergeet niet dat u het recht hebt om contact op te nemen met de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in het geval u van mening bent dat uw gegevens niet conform zijn behandeld.

Bedrijfscontacten

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen, op verzoek om als de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail te worden verzonden naar customercare@adviceglobal.com.mt

privacybeleid vertalen met google translate.
privacy

Registered office: CMS House, Third Floor, St. Peter’s Street, San Gwann, SGN, 2310 MALTA.  VAT MT23269314