privacy se

integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Vi behandlar följande data:

 • Data som du har tillhandahållit oss via en av våra webbplatser som hänvisar till denna integritetspolicy (“Webbplatser”);
 • Uppgifter som har lämnats till oss av en tredje part (autonom personuppgiftsansvarig) till vilken du tidigare hade lämnat ett specifikt samtycke för kommunikationen av dina uppgifter till tredje part samt för behandlingen av sådana uppgifter för den egna marknadsföringen och marknadsföringsändamål för dessa tredje parter;
 • Webbläsardata som vi samlar in via våra webbplatser (se avsnittet “Cookies” nedan).

Vilka personuppgifter vi behandlar:

De personuppgifter vi behandlar är:

 • Namn och efternamn;
  födelsedatum;
  sex;
 • Telefonnummer;
  adress och postnummer;
 • E-postadress;
  IP-adress och annan information som är användbar för att begränsa det samtycke som ges;
 • Webbläsardata (se avsnittet “Cookies” nedan).

Varför och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter:

Beroende på fallet återkommer ADviceGlobal till en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter. I synnerhet kan vi behandla dina personuppgifter:

 • på grundval av ditt specifika samtycke:
  • att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig (via e-post, fax, telefon, sms, WhatsApp och annan fjärrkommunikationsteknik);
  • att kommunicera dina personuppgifter till tredje part;
  • att överföra dina personuppgifter utanför Europeiska unionen i de fall det inte är möjligt att göra det på grundval av andra rättsliga instrument att göra det.
 • På grundval av vårt avtalsmässiga eller pre-kontraktuella förhållande, för att uppfylla våra skyldigheter och förse dig med de tjänster som du har prenumererat på eller ge feedback på dina förfrågningar.
 • På grundval av en rättslig skyldighet att agera i enlighet med lagen och se till att allt är i sin ordning (t.ex. om det uttryckligen begärs av en myndighet att göra det eller om vi behöver utföra någon behandling för att följa lagen t.ex. fallet med en kontroll som behövs med avseende på opt-out-registret, om tillämpligt) eller för att försvara vår rätt (t.ex. att försvara oss i samband med ett rättsligt förfarande).
 • På grundval av vårt berättigade intresse eller en tredje parts berättigade intresse, förutsatt att dina grundläggande intressen, rättigheter och friheter inte råder (t.ex. för att utföra den nödvändiga behandlingen för våra forsknings- och utvecklingsändamål; för att skicka meddelanden om vår verksamhet till dig för att skicka annan kommunikation till dig som inte kräver samtycke).

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som vi har utfört innan återkallelsen. Du kan återkalla ditt samtycke för vart och ett av de syften som ligger till grund för en behandling som är baserad på samtycket (t.ex. du kan återkalla ditt samtycke att inte längre ta emot marknadsföringskommunikation och/eller för att hindra oss från att kommunicera dina uppgifter till tredje part).

Vem behandlar dina personuppgifter?

ADviceGlobal tillåter sina anställda, som är strikt kopplade till sekretessskyldigheter, att få kännedom om dina personuppgifter och att behandla dem i enlighet med tillåtna syften.

Dessutom använder ADviceGlobal, i enlighet med befintliga juridiska skyldigheter, tjänster från tredje parts leverantörer, vederbörligen utsedda som databehandlare. Dessa inkluderar till exempel leverantörer av e-postleveranstjänster och leverantörer av datalagringstjänster. ADviceGlobal har särskilt utsett följande leverantörer som databehandlare:

 • Mapp Digital Italy Srl, med säte i via Orseolo Pietro 12, Milano (MI), Italien.
 • FreeMedia Internet SL med huvudkontor i C / Filà Cordòn, 36. Pol. Ind. Cotes Altes Acoy (03804), Alicante, Spanien.
 • Gidinet med huvudkontor i Via Medeghino, 15 – 20141 Milano (MI).
 • OVH SAS au capital de 10 174 560 € – RCS Lille Métropole 424 761 419 – Kod APE 2620Z N° TVA: FR 22 424 761 – Siège social: 2 Rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrike
 • AdviceMe SRL med säte i Circonvallazione Clodia 163/171, 00195, Roma
 • We Love Data sp. Z o. o. med säte i Krakow, ul. Okaszowska 15/4, 31-713 Krakow
 • TheValueFactory SL med registrerat kontor i Avinguda Francese Cambo 21, 5, 09003 Barcelona.
 • Mindbaz med registrerat kontor på 125 Avenue de la République, 59110 La Madaleine – Frankrike.

När det gäller leverantörer som är etablerade utanför Europeiska unionens territorium, läs avsnittet “Överföring av data utanför Europeiska unionen”.

Till vem vi kommunicerar dina personuppgifter

Baserat på ditt samtycke att kommunicera dina personuppgifter till tredje part kan vi komma att kommunicera dina uppgifter till tredje parter som faller inom följande produktkategorier:

 • tjänster och produkter relaterade till kommunikations- och tekniksektorn och liknande.
 • Finans- och banksektorn: finansiella enheter, försäkringar, investeringar, social trygghet och liknande (till exempel kommer du att få kampanjer som ägs av T Dot UK och RS Data Tech)
 • Fritid: betal-TV, redaktionell, sport, insamling, fotografi, spel, transport, navigering, turism (hotell, researrangörer, resebyråer, flygbolag, etc.), flyg, trädgårdsskötsel och andra hobbyer, lotteri, tävlingar, kommunikation och underhållning , konst, musik och liknande.
 • Distribution och handel: elektronik, IT, bild och ljud, mode, accessoarer, kläder, textilier, basarer, kosmetika och sanitet, kemi, läkemedel och bioteknik, agromat, stormarknader, drycker, kontorsmaterial, inredning och liknande.
 • Fordon: produkter och tjänster relaterade till bilar, industrifordon, skotrar, cyklar och motorcyklar, lastbilar, mekanik och metallurgi och liknande.
 • Energi och vatten: produkter relaterade till elektricitet, kolväten, gas, vatten och allmännyttiga tjänster och liknande.
 • Utbildning, utbildning, utbildning, universitet och liknande.
 • Kommunikation och tjänster: reklam, marknadsföring, event, rådgivning, reklam, PR-byråer, reklambyråer, mediacenter, telekommunikation, marknadsundersökningar, mobila marknadsföringsbyråer och liknande.
 • Ekologi och miljö.
 • Bygg, anläggning, fastighetsprodukter och hemsäkerhetsprodukter/-tjänster (du kommer till exempel att få kampanjer som ägs av Verisure UK klicka här för deras sekretesslänk): konstruktion, dekorationer, hem, design, fastighetsbyråer och liknande. 
 • Mässor och evenemang och liknande.
 • IT, internet, e-handelssajter och liknande.

Om du har gett ditt samtycke till att kommunicera dina uppgifter till tredje parter och vi kommunicerar dem till dem, notera att från det ögonblick de tar emot dina uppgifter kommer de att börja behandla dina uppgifter som autonoma personuppgiftsansvariga. Detta innebär att du, utöver de rättigheter som du alltid kan utöva gentemot ADviceGlobal, även kan utöva dina rättigheter direkt gentemot dem. För mer information, se integritetspolicyn som kommer att tillhandahållas dig av dem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

ADviceGlobal lägger en stor ansträngning på att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med principerna om proportionalitet och minimering. Därför kommer ADviceGlobal inte att lagra dina uppgifter utöver den tid som är nödvändig i förhållande till de syften som eftersträvas. Till exempel:

 • om vi inser att din e-postadress har avaktiverats, tar vi vanligtvis bort den på kort tid, liksom alla andra uppgifter som är kopplade till den som vi inte kunde använda för de ändamål för vilka den samlades in.
 • Om behandlingen av dina uppgifter baseras på ett avtalsförhållande med ADviceGlobal kommer vi att radera dina uppgifter efter en viss tid från det att avtalsförhållandet upphört (beroende på det specifika fallet och gällande preskriptionsfrister).
 • Om vi ​​behandlar dina uppgifter på grundval av samtycke och du återkallar ditt samtycke, kommer vi att radera alla dina uppgifter, även om vi kan fortsätta att behålla vissa uppgifter under en viss tid utifrån berättigat intresse och för att kunna för att bevisa att vi hade erhållit ett giltigt samtycke för att utföra alla behandlingar som utförts fram till ditt utträde.

Överföringar av personuppgifter utanför Europeiska unionen

I vissa begränsade fall kan viss behandling av personuppgifter ske utanför EU:s territorium, till exempel i USA. I dessa fall återkommer företaget till alla rättsliga instrument som krävs för att säkerställa adekvat skydd för dina personuppgifter (t.ex. genom att be leverantörer som har en etablering utanför EU att underteckna de så kallade standardavtalsklausulerna (vilket är ett kontrakt som kräver dem) att respektera samma standard för skydd av personuppgifter som i EU) eller, om de är etablerade i USA, att prenumerera på den så kallade Privacy Shield.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras lokalt i din webbläsares tillfälliga minne och sedan på din dator under varierande tidsperioder. Genom cookies kan du registrera semipermanent information om dina preferenser och annan teknisk data som möjliggör enklare navigering och större användarvänlighet och effektivitet på webbplatsen. Till exempel kan cookies användas för att avgöra om en anslutning redan har gjorts mellan din dator och våra webbplatser. Till din garanti identifieras endast den cookie som lagras på din dator. I det här fallet är det en cd. tekniska cookies eller sessionscookies. Dessutom använder vi tredjeparts profileringscookies för att vi ska kunna nå dig med personliga reklammeddelanden. Du kan hantera dina cookie-preferenser direkt i din webbläsare, inklusive möjligheten att radera cookies som installerats tidigare, även från den här webbplatsen. För att gå vidare på detta sätt kan du hitta information om hur du hanterar (och tar bort) cookies med några av de mest populära webbläsarna, till exempel på följande adresser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Microsoft Internet Explorer. Med hänvisning till tredjeparts profileringscookies använder vi verktygen som tillhandahålls av Facebook, Outbrain, Taboola, Revcontent och Tune. Facebook låter dig, via de tillgängliga inställningarna på denna sida, inaktivera funktionerna som gör det enklare att placera ADviceGlobal-listor som visas på Facebook. Outbrain låter dig, genom de tillgängliga inställningarna på den här sidan, inaktivera funktionerna som underlättar placeringen av ADviceGlobal-listor under din webbsurfning. Taboola låter dig, genom de tillgängliga inställningarna på denna sida, inaktivera funktionerna som underlättar placeringen av ADviceGlobal-annonser under din webbsurfning. Revcontent låter dig, genom de inställningar som finns tillgängliga på den här sidan, inaktivera funktionerna som underlättar placeringen av ADviceGlobal-listor under din webbsurfning. Tune låter dig, genom de tillgängliga inställningarna på den här sidan, inaktivera funktionerna som underlättar placeringen av ADviceGlobal-listor under din webbsurfning. För mer information om cookies, inklusive hur du visar de som har ställts in på enheten, hur du hanterar och raderar dem, besök www.allaboutcookies.org.

Dina rättigheter

I din kvalitet som registrerad tillerkänns du rätt till tillgång, rättelse, annullering samt rätt till dataportabilitet, rätt att begränsa behandlingen och rätt att invända mot behandlingen, där villkoren för deras tillämplighet finns. . I vilket fall som helst, om behandlingen utförs i marknadsföringssyfte, eller är baserad på vårt berättigade intresse, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. För att hjälpa dig att känna till dina rättigheter ger vi nedan en kort illustration av de rättigheter som lagen beviljar dig:

 • rätten till åtkomst ger dig möjlighet att få bekräftelse på att en behandling av dina personuppgifter är på plats och vid behov få tillgång till sådana uppgifter och all relaterad information.
 • Rätten till rättelse gör det möjligt för dig att erhålla ändring av felaktiga personuppgifter som rör dig utan onödigt dröjsmål och, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, att erhålla integrering av ofullständiga personuppgifter.
 • Rätten till radering gör att du kan få radering av dina uppgifter utan onödigt dröjsmål (t.ex. när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in), med de undantag som föreskrivs i tillämplig lagstiftning (t.ex. när bevarandet av dina uppgifter är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för den personuppgiftsansvarige).
 • Rätten till dataportabilitet tillåter dig, under vissa omständigheter enligt gällande lagstiftning, att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kommer att kunna överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att denna rättighet kan erkännas i ljuset av tillämplig lagstiftning, och utan att det påverkar det fall där en skada på andras rättigheter och friheter kan bli följden.
 • Rätten till begränsning av behandlingen tillåter dig, under vissa omständigheter enligt gällande lagstiftning, att få begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter. I sådana fall kan den personuppgiftsansvarige fortsätta att behandla dina uppgifter endast i vissa fall, till exempel för att utöva rätten till försvar eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.
 • Rätten att invända mot behandlingen tillåter dig, under vissa omständigheter enligt gällande lagstiftning, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om det inte finns rådande legitima skäl, rättigheter eller friheter som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter. data. I vilket fall som helst, om det finns skäl relaterade till din speciella situation, ges du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som är baserad på ett legitimt intresse från ADviceGlobal eller en tredje part. I sådana fall kommer ADviceGlobal att upphöra med behandlingen, såvida det inte finns en tvingande legitim anledning att fortsätta med behandlingen.

Du har när som helst rätt att kontakta Dataskyddsmyndigheten om du anser att du inte har fått ett tillfredsställande svar från ADviceGlobal angående dina rättigheter eller om du anser att det finns en kränkning av dina rättigheter.

Hur du kontaktar oss för att utöva dina rättigheter

Du kan kontakta ADviceGlobal för att utöva dina rättigheter när som helst genom att skicka in en begäran via e-post till customercare@adviceglobal.com.mt

Dataskyddsombud (DPO)

För att säkerställa maximalt skydd av registrerades rättigheter, och i enlighet med EU-förordning 679/2016 (“GDPR”), har ADviceGlobal utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas på e-postadressen dpo@adviceglobal.com.mt

sekretesspolicy översätt med google översätt.
privacy-en

Registered office: CMS House, Third Floor, St. Peter’s Street, San Gwann, SGN, 2310 MALTA.  VAT MT23269314